TALENT DEVELOPMENT NETWORK PROGRAM

To achieve effectiveness find SIMPLICITY
From mismatch find HARMONY
In the middle of difficulty lies OPPORTUNITY

SIMPLICITY

TDNP

De wereld is complex, maar breng het terug tot kleine begrijpelijke delen en dan dienen de oplossingen en mogelijkheden zich vaak vanzelf aan. Dat geldt net zo voor organisaties. Hoe groot die ook is, het bestaat uit kleine delen die goed met elkaar moeten samenwerken. Onze consultants zijn niet simpel maar ze maken het wel simpel voor u!

HARMONY

TDNP

In veel organisaties gaan zaken mis omdat de onderlinge afdelingen niet op elkaar zijn afgestemd. Dat kan aan gebrekkige communicatie liggen of aan een onhandige procesgang. In veel gevallen blijkt een nieuwe schets van de situatie nodig te zijn waarin beide elementen verwerkt zijn. Betere systemen, betere communicatie en betere processen zorgen voor een soepele organisatie. En dat zorgt voor meer efficiency en minder onrust.

OPPORTUNITY

oppurtunity

Wat succesvolle organisaties kenmerkt, is dat ze niet alleen kansen zien maar ze ook daadwerkelijk pakken. Daar zijn dan wel de juiste mensen voor nodig. Mensen die de tijdsgeest begrijpen en omarmen. Ondernemende mensen met lef. Dat ben je niet zomaar, dat word je. TDNP heeft de tools en de professionals om de juiste eigenschappen en talenten van uw mensen vast te stellen en te laten groeien.

- I have no special talent. I am only passionately curious. -
Albert Einstein

De digitale tool die TDNP gebruikt voor talentontwikkeling is de Talent Motivatie Analyse van Ehrm Vision. Deze digitale assessmenttool meet 22 drijfveren, 44 talenten en 52 competenties met als onderliggende modellen The Big Five van persoonlijkheidskenmerken en Het IJsbergmodel van McClelland.

Blijf op de hoogte met de blogs van onze ambassadeurs

Een veranderende samenleving en de publieke sector

van : relatief stabiel, eenvoudig en voorspelbaar naar: dynamischer, complexer en turbulenter Er ontstaan nieuwe verhoudingen, horizontale verbanden zoals lokale gemeenschappen, coöperaties, netwerken. Maatschappelijke vraagstukken dienen steeds meer aangepakt te worden door directe betrokkenheid van de samenleving als geheel. Zorg, ondersteuning, leefbaarheid, onderwijs, de buurt:......

Van functies naar rollen

Het is mijn overtuiging dat de match tussen iemands persoonlijk profiel en de opdracht vanuit de werkgever  vaak niet goed is. Organisaties worstelen steeds meer met dit vraagstuk vanwege diverse ontwikkelingen. Een goed begrip van het vraagstuk, gerelateerd aan de noodzaak tot veranderen om de......

Wie wordt schoolleider?

In deze tijd van veranderingen die elkaar in sneltrein opvolgen zijn waarden en visie belangrijker dan ooit. Wie ben je, wat kun je, wat wil je? Waarom ben je hier op aarde. Wat wil je bereiken en wat is belangrijk voor je? Waarom doe je......

TDNP
TDNP NuFlex
Young Professional Talent Program Onderwijs Overheid TDNP
TDNP
TDNP more2change Talent Development Network Program Young Professional Partner

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA